Mostki cieplne


Co to są mostki cieplne? W dużym uproszczeniu są to termicznie słabe punkty w budynku, które charakteryzują się zwiększoną utratą ciepła. To lokalnie zwiększone przewodnictwo cieplne powoduje obniżenie temperatury na powierzchni przegrody budowlanej. Może to skutkować wykropleniem wilgoci, powstaniem pleśni w tych miejscach oraz jest źródłem dodatkowych strat ciepła. Część mostków wynika po prostu z konstrukcji budynku, a część jest efektem wadliwego wykonawstwa. Przy precyzyjnym projektowaniu budynku należy zadbać i zbadać każdy mostek cieplny już na tym wczesnym etapie. Można wówczas projektowo wyeliminować większość mostków i to niemal całkowicie. Najczęściej jest to stopniowe poszukiwanie najlepszych rozwiązań. Różne warianty detali przegród można analizować w programach numerycznych. Pełniąc funkcję doradców energetycznych, staramy się jak zminimalizować straty ciepła oraz mostki cieplne tak, aby jakość budynku była jak najwyższa.

 

PROPONUJEMY ODPŁATNE OBLICZENIA POJEDYNCZYCH MOSTKÓW CIEPLNYCH. MASZ PROBLEM? ZADZWOŃ DO NAS!

Mostki cieplne obliczamy przy wykorzystaniu obliczeń numerycznych zgodnie z norma PN-EN ISO 10211 „Mostki cieplne w budynkach -
Strumienie ciepła i temperatury powierzchni – Obliczenia szczegółowe”

 

Obliczenia do mostków cieplnych

Zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji wynosi 1256,7 kWh/rok

 

Powierzchnia ogrzewana budynku wynosi 152,3 m2.

Wskaźnik NF wynosi: 8,25 kWh/rok·m2

Do obliczeń charakterystyki, oraz mostków ciepła przyjęto temperaturę 20°C na poddaszu. Pozostałe założenia zgodnie z założeniami przyjętymi w obliczeniach charakterystyki energetycznej w programie ***.

 

  1. Obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła λobl

 

Zgodnie z normą *** aby wyznaczyć obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła warstw w przegrodzie należy deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła poddać konwersji na warunki obliczeniowe.

Czynnik FT z uwagi na temperaturę wyznacza się jako:

***

gdzie:

fT – współczynnik konwersji z uwagi na temperaturę;

T1 – temperatura odniesienia [°C];

T2 – temperatura warunków obliczeniowych [°C].

Wartości współczynnika konwersji z uwagi na temperaturę dla materiałów izolacyjnych i materiałów murowych zostały wzięte z ww. normy z Załącznika A.

Obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła warstw w przegrodzie λoblwylicza się ze wzoru:

λobl = λdekl FT

Wartości deklarowanych współczynników przewodzenia ciepła warstw w przegrodzie zostały wzięte z danych od producentów materiałów izolacyjnych i materiałów murowych.

Przegroda

Warstwa

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła warstwy λdekl

Temperatura odniesienia T1

Temperatura warunków obliczeniowych T2

Współczynnik konwersji fT

Obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła warstwy λobl

[W/(mK)]

[°C]

[°C]

[W/(mK)]

S1

bloczki silikatowe

0,460

10

18,7

0,0030

0,472

styropian

0,031

0,2

0,0030

0,030

S2

bloczki silikatowe

0,460

10

16,0

0,0030

0,468

styropian

0,031

0,9

0,0030

0,030

S3

bloczki silikatowe

0,460

10

15,9

0,0030

0,468

styropian

0,031

-1,5

0,0030

0,030

S4

bloczki silikatowe

0,460

10

18,7

0,0030

0,472

styropian

0,031

0,7

0,0030

0,030

bloczki silikatowe

0,460

-17,4

0,0030

0,424

S5

bloczki silikatowe

0,460

10

18,7

0,0030

0,472

styropian

0,031

0,7

0,0030

0,030

bloczki silikatowe

0,460

-17,4

0,0030

0,424

S6

bloczki silikatowe

0,460

10

18,6

0,0030

0,472

styropian

0,031

0,2

0,0030

0,030

S7

bloczki silikatowe

0,460

10

18,6

0,0030

0,472

styropian

0,031

0,2

0,0030

0,030

S8

bloczki silikatowe

0,460

10

15,9

0,0030

0,468

styropian

0,031

-1,5

0,0030

0,030

S9

bloczki silikatowe

0,460

10

15,9

0,0030

0,468

styropian

0,031

-0,8

0,0030

0,030

D1

wełna mineralna

0,032

10

11,4

0,0038

0,032

wełna mineralna

0,032

-7,3

0,0038

0,030

D2

płyta żelbetowa

1,700

10

19,2

0,0010

1,716

pianka poliuretanowa

0,023

8,7

0,0055

0,023

styropian

0,031

-9,6

0,0030

0,029

 

  1. Współczynnik przenikania ciepła U

Opór cieplny warstwy jednorodnej R oblicza się na podstawie normy ****

Współczynnik przenikania ciepła między środowiskiem wewnętrznym i zewnętrznym U wylicza się ze wzoru:

……… tego nie będziemy tu pokazywać….:)

 

W tabeli zestawiono końcowe wyniki obliczeń współczynników przenikania ciepła poszczególnych przegród budowlanych.

Mostki cieplne – podsumowanie

Lp

Typ mostka

Symbol

Przyjęty współczynnik Ψe [W/mK]

Źródło

1. Podłoga na gruncie – ściana zewnętrzna

GF

-0,064

Obliczenia SAT
2. Ściana zewnętrzna szczytowa – dach

-

-0,037

Obliczenia SAT
3. Ściana zewnętrzna – dach, wpływ stropu

-

0,025

Obliczenia SAT
4. Ściana zewnętrzna – wpływ stropu

IF01

0

PN ***
5. Ściana zewnętrzna – wpływ ściany wewnętrznej

IW01

0

PN ***
  Naroże ścienne

C

-0,048

Obliczenia SAT
6. Naroże ścienne wklęsłe

C

0,019

Obliczenia SAT
7. Naroże: ściana zew. – dach (parter)

C01

-0,05

PN ***
8. Naroże wklęsłe: ściana zew. – dach (parter)

C08

0,05

PN ***
9. Otwory okienne i drzwiowe

W

0,01

Min. wytyczne konkursowe

 

Mostki punktowe związane z mocowaniem konstrukcji drewnianej do budynku: ***W/K.

Mostki punktowe związane z montażem rolet: ***W/K.

MC2 Projekty - Mostki cieplne
Projekt i realizacja: RedRockS - Agencja Kreatywna
MC2 Projekty - All Right Reserved ®